Colofon

Welkom op de website longen en leven! Deze website is ontstaan uit een idee van Professor Dr. Thys van der Molen, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde in Groningen. Thys van der Molen wil de gebruiker van deze website inzicht geven in de gezondheid van zijn of haar longen.

Middels een vragenlijst (korte test van 10 vragen) wordt bepaald in hoeverre bepaalde klachten beperkingen opleveren in uw dagelijkse leven. Daarbij kunt u denken aan benauwdheidsklachten, hoesten, slijm ophoesten, ’s nachts wakker worden door hoesten of benauwdheid, of kortademigheid bij inspanning.

De website is bedoeld voor volwassenen ouder dan 40 jaar. Bent u ouder dan 40 jaar en heeft u meer dan 10 jaar gerookt, dan kunt u middels de CCQ-vragenlijst en de uitkomst van uw score, adviezen krijgen die voor u belangrijk kunnen zijn. De uitkomst van de test en de adviezen kunt u uitprinten en bespreken met uw huisarts. De huisarts zal uiteindelijk samen met u kunnen bepalen hoe u ervoor kunt zorgen dat de mogelijke beperkingen die u ervaart minder worden middels gebruik van medicijnen of door toepassing van beweeg- en leefstijladviezen.

Deze website longen en leven is ontwikkeld om u te informeren en inzicht te geven in de gezondheid van uw longen. Op de website maakt u kennis met volwassenen die uit eigen ervaring vertellen over hun ziekte COPD (chronisch obstructieve longziekte) en hoe zij hiermee omgaan. Bent u geen medische beroepsbeoefenaar, maar wel op zoek naar meer informatie over astma of COPD, kijk dan ook eens op de homepage van het longfonds.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag