GOLD stadia COPD

Lees ook

Er worden 4 stadia van COPD onderscheiden. Deze classificatie is een wereldwijd initiatief voor “Chronic Obstructive Lung Disease” (chronische obstructieve longziekten), goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie en het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute. Als u de COPD test doet en uit uw antwoorden blijkt dat u COPD heeft, ziet u ook in welk GOLD stadium u zich bevindt.

De vier GOLD stadia van COPD zijn:

GOLD I – licht COPD

In dit stadium is er sprake van een lichte beperking van de luchtstroom, maar patiënten zijn zich niet altijd bewust dat hun longfunctie abnormaal is.

GOLD II – matig ernstig COPD

In dit stadium veroorzaakt de beperking van de luchtstroom klachten als hoesten, slijm opgeven en kortademigheid bij inspanning. Patiënten komen gewoonlijk in dit stadium vragen om een medische behandeling.

GOLD III – ernstig COPD

In dit stadium is de beperking van de luchtstroom verder verminderd. Patiënten klagen over toegenomen benauwdheid, vermoeidheid, beperkingen in dagelijkse activiteiten en herhaalde verergeringen die allen een uitwerking hebben op de kwaliteit van leven.

GOLD IV – zeer ernstig COPD

Dit stadium wordt gekenmerkt door een zeer ernstige vermindering van de luchtstroom, zo ernstig dat de beperking ook invloed heeft op hart en vaten. Soms is dagelijks toedienen van extra zuurstof noodzakelijk. De klachten zijn zo ernstig geworden dat tijdelijke verslechteringen levensbedreigend kunnen zijn.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag