Wat is een longfunctie?

Lees ook

Uw longen zijn het mooiste orgaan van uw lichaam. Uw longen stellen u in staat om uit de ons omgevende lucht zuurstof (O2) op te nemen en om koolzuur (CO2) weer uit te ademen. In de lucht om ons heen zit 21% zuurstof. Door simpelweg te ademen kunnen we ons bloed voorzien van zuurstof.

Bloed mag natuurlijk niet rechtstreeks aan de lucht worden blootgesteld, want dan gaat het stollen. Er moet een heel dun cellaagje blijven tussen bloed en lucht. De longen bevatten daarom oneindig veel piepkleine longblaasjes waarvan de inhoud lucht is en waar omheen in heel fijne bloedvaatjes zuurstofarm bloed stroomt. Via een ingenieus uitwisselingssysteem wordt het bloed van zuurstof voorzien.

Bij patiënten met COPD zijn de luchtwegen en vaak ook de longblaasjes beschadigd. De schade aan de luchtwegen kan worden gemeten met een eenvoudige longfunctie test. Bij deze longfunctietest wordt de luchtstroom gemeten die u met een maximale inspanning kunt uitblazen. Hierbij meten we de hoeveelheid lucht die u, na diep inademen, in 1 seconde kunt uitblazen.

Jonge mensen die geen vernauwing van de luchtwegen hebben, kunnen minimaal 80% van de lucht die ze inademen, in 1 seconde uitblazen. Bij een luchtwegvernauwing lukt dat niet meer en doet u er langer over om dat uit te blazen. In dit filmpje kunt u zien hoe een longfunctie meting in zijn werk gaat.

Wat is een longfunctie onderzoek?

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag