COPD en sterven

Lees ook

COPD is een ernstige ziekte. Gelukkig kunt u er zelf vaak veel aan doen om met de ziekte te leven en verdere beschadiging van de longen te voorkomen. Bij patiënten waarvan de ziekte in een relatief vroeg stadium is ontdekt en die er in slagen te stoppen met roken is de levensverwachting vrijwel normaal. Dat betekent dat ze niet eerder zullen sterven dan andere mensen die de ziekte niet hebben.

COPD en sterven

Toch sterven er helaas nog relatief veel mensen aan COPD. Dat kan komen omdat ze een bijzondere vorm van COPD hebben. Of ze zijn zo sterk verslaafd aan roken dat het onmogelijk is gebleken om te stoppen. Uiteindelijk is de longfunctie zo slecht geworden dat het bloed op een normale wijze niet meer voldoende zuurstof uit de buitenlucht kan opnemen. In veel gevallen kan dan nog voor lange tijd zuurstof worden toegediend om het leven mogelijk te maken.

Sterven aan COPD is zoals bij alle stervensprocessen zwaar en moeilijk voor patiënt en omgeving. Sterven aan COPD is vooral zwaar omdat het een langdurig proces is. De verdere achteruitgang van de longfunctie gaat heel langzaam, daarom is de laatste fase van het leven in veel gevallen heel langdurig. Het einde komt vaak doordat er een andere ziekte zoals een longontsteking of hartinfarct de laatste krachten van de patiënt sloopt.

Voor naaste familie en verzorgers is dit een moeilijke fase. U bent als patiënt volledig van ze afhankelijk. En deze fase kan heel langdurig zijn. Overleg met uw omgeving of er familie of vrienden zijn die de verzorgingstaak wat kunnen verlichten. Het is voor de verzorgenden van groot belang dat ze zelf zo gezond mogelijk blijven.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag