Medicatie bij COPD

Lees ook

Patiënten met COPD hebben vaak last van kortademigheid. Soms alleen bij inspanning, maar als de ziekte erger wordt ook wel eens in rust. Deze kortademigheid kan bij een griep of verkoudheid of bij een bronchitis veel erger worden. Dat is dan ook vaak aanleiding om naar de dokter te gaan. Al naar gelang de ernst van de COPD zal de arts een behandeling instellen. Het behandelplan wordt overlegd met de patiënt. Het behandelplan bevat vaak de volgende onderdelen:

De eerste twee stappen, namelijk stoppen met roken en een betere conditie bereiken kunt u zelf doen. Daarnaast zal de arts u medicijnen voorschrijven om de benauwdheidklachten te verminderen. Deze medicijnen zijn er in twee groepen, de zogenaamde luchtwegverwijders en de ontstekingsremmers.

COPD en medicijnen

Luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders zijn er in veel soorten en maten. Het belangrijkste onderscheid is langwerkend of kortwerkend. Kortwerkende luchtwegverwijders werken ongeveer 6 uur. Ze geven dus een snelle en bijna maximale luchtwegverwijding in ongeveer 10 minuten. De werking houdt minstens 4 uur aan en wordt dan langzaam minder zodat u na 6 uur weer een inhalatie kunt nemen.

Langwerkende luchtwegverwijders werken in principe 12 of 24 uur en hoeven dus maar 1 of 2 keer per dag te worden geïnhaleerd.

Ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers zijn medicijnen die worden geïnhaleerd om de ontsteking in de luchtwegen tot rust te brengen. Bij COPD is deze ontsteking meestal ontstaan door roken. Roken geeft telkens een prikkeling en veroorzaakt een beschadiging die de ontsteking onderhoudt. Ook meeroken veroorzaakt deze beschadiging. De meest gebruikte ontstekingsremmers zijn inhalatiecorticosteroïden.

Dit zijn medicijnen die oorspronkelijk zijn afgeleid van een natuurlijk hormoon de gluco-corticosteroïden. Dit hormoon wordt in het lichaam gemaakt. Op alle cellen in het lichaam heeft dit natuurlijke hormoon een ontstekingsremmende invloed. Als het medicijn een cel bereikt zal deze cel in een soort ruststand komen. Dat brengt dus ontstekingsprocessen tot rust maar zal ook het herstel en vernieuwingsproces van cellen op een lager pitje zetten. Bij de moderne behandeling van COPD zal dus worden geprobeerd alleen die cellen te bereiken die van belang zijn voor COPD. Daarom moet het medicijn worden geïnhaleerd. Alleen in bijzondere situaties, waarbij u wat minder goed kunt inhaleren, zoals tijdens een ernstige verkoudheid of bronchitis, schrijft uw dokter dit medicijn voor in pilvorm. Inhalatiecorticosteroïden hebben dus het voordeel dat u op de juiste plaats namelijk in de luchtwegen een middel krijgt met een heel kleine hoeveelheid.

Combinatiepreparaten

Er zijn ook zogenaamde combinatiepreparaten beschikbaar. Deze bevatten een een combinatie van medicijnen, bijvoorbeeld een ontstekingsremmer en een langwerkende luchtwegverwijder, of twee verschillende luchtwegverwijders.

Bijwerkingen

Elk geneesmiddel kan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Meer informatie over bijwerkingen van uw medicijn kunt u vinden in de bijsluiter. Een bijwerking op een medicijn kunt u melden bij uw arts, maar ook bij de fabrikant en op de website van het Lareb. Lareb is het Nederlands Bijwerkingen Centrum dat alle bijwerkingen van geneesmiddelen bijhoudt. Als gebruiker van een geneesmiddel kunt u op de website van Lareb ook uitgebreide informatie over bijwerkingen opzoeken.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag