Roken

Lees ook

Als u COPD heeft, stop dan direct met roken. Zorg dat u schone lucht ademt en vermijd rook! Vraag ook uw omgeving in uw nabijheid niet te roken.

Veel rokers hebben een versnelde achteruitgang van de longfunctie. En dat geldt nog meer voor COPD patiënten. De Engelse onderzoekers Fletcher en Peto hebben dat samengevat in het afgebeelde diagram.
EffecvantstoppenmetrokenUit: Fletcher C. and Peto R. The natural history of chronic airway obstruction. British Medical Journal, 1977, 1, 1645-1648

Op elk moment van het leven dat mensen stoppen met roken, wordt die versnelde achteruitgang omgebogen in een normale veroudering. Het is dus nooit te laat om te stoppen. Stoppen met roken heeft directe voordelen. Symptomen zoals de rokershoest verminderen al vaak na een paar dagen tot twee weken. Na zes maanden voelen mensen zich vaak veel beter. Ook de vermoeidheid vermindert.

Roken

Waarom is roken zo slecht?

Roken is dodelijk, het staat tegenwoordig op een pakje sigaretten. Veertig jaar geleden rookte ongeveer 70% van de mannen en 35% van de vrouwen. In de laatste decennia heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen om het roken te verminderen. Eerst met de rookvrije werkplek en nu ook een rookvrije horeca. Mede onder invloed van deze maatregelen rookt nu nog 35% van de mannen en 27% van de vrouwen. Toch sterven nog steeds 20.000 mensen een voortijdige dood die door roken is veroorzaakt.

Rook is vergif voor longen en lichaam

Rook bevat allerlei stoffen die uiterst slecht zijn voor de longen en voor het lichaam. Deze stoffen worden in minuscule zwevende korreltjes ingeademd met de rook. Deze korreltjes zijn het best te vergelijken met fijnstof. Met het inademen of inhaleren slaan de deeltjes neer in de long. In de bovenste delen van de long komen ze terecht op een slijmlaagje dat boven op het trilhaar epitheel ligt. De kleinste deeltjes komen dieper in de longen terecht. Een deel van de stoffen verdwijnt weer. De deeltjes die niet verdwijnen moeten ter plaatse worden opgeruimd. Om dit te doen brengt het lichaam een kleine ontstekingsreactie op gang. Voor elk van de vele duizenden roetdeeltjes per sigaret zet het lichaam een ontstekingsreactie in gang. Dit kost veel energie en kan bij COPD patiënten klachten zoals ernstige vermoeidheid veroorzaken en verergeren.

Nicotine verslaving

Eén van de bestanddelen van sigaretten- of sigarenrook is nicotine. Deze chemische stof is sterk opwekkend en geeft een lekker gevoel. Tijdens het roken van een sigaret stijgt de nicotinespiegel. De nicotine wordt via de longen opgenomen in het bloed en stroomt met het bloed direct naar de hersenen. Daar kan nicotine bijvoorbeeld angstverminderend en opwekkend zijn. Algauw herkennen de hersenen dit effect en verlangen ze naar meer, dit is het begin van verslaving. Hoe jonger deze verslaving is gestart hoe sterker de verslaving is en hoe moeilijker het is om weer op te houden.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag