Wat goed dat je elkaar hebt

Lees ook

Gelukkig staat u er als COPD patiënt niet alleen voor. De meeste patiënten met COPD hebben dierbaren die dicht bij ze staan. Deze hulp en steun van uw partner, familie, kinderen en vrienden is van onschatbare waarde. Door hun hulp en steun kunt u het leven beter aan.

Wat goed dat je elkaar hebt

Uw verzorging kan heel wat van uw partner vergen. Ook als u relatief geringe klachten heeft kan dat voor uw partner veel stress veroorzaken. Soms is het moeilijker voor een naaste om de benauwdheid van een ander aan te horen dan voor u zelf. Uw naasten kunnen zich vreselijk zorgen maken. Probeer deze stress zo veel mogelijk te vermijden. Wees vooral open over uw klachten. Vertel als het erg is, maar zeg het ook als u zich relatief goed voelt! Dan kan uw partner ook opgelucht ademhalen. Probeer zelf positief te blijven dat kan uw partner enorm helpen in de zorg om u.

Tips

Als COPD patiënt heeft u goede en slechte perioden. Op sommige dagen voelt u zich erg benauwd en erg moe en bent dan meer dan anders van uw partner afhankelijk. Op andere dagen gaat het een stuk beter. Dit is voor uw naaste omgeving niet altijd even goed in te schatten. Spreek af dat u zelf aangeeft of u een goede, matige of slechte dag heeft. Spreek van te voren af wat u verwacht van uw omgeving als u een slechte dag heeft. Maar spreek ook af wat u kunt doen voor een ander als u een goede dag heeft!

Overleg met uw partner of verzorger wat voor zorg u nodig heeft op een slechte dag, maar laat voor de rest uw partner zoveel mogelijk vrij. Laat uw ziekte niet uw relatie bederven!

Als u een periode relatief goed bent denk er dan om dat u ook samen moet proberen te genieten van het leven!

Leef beide gezond! Besef dat veel klachten ook voorkomen uit roken. Zorg voor een rookvrije omgeving.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag