COPD en andere luchtwegaandoeningen

Lees ook

COPD is een overkoepelende term voor chronische obstructieve luchtwegaandoeningen. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door beschadiging. Er zijn daarnaast een aantal andere aandoeningen van de luchtwegen en longen.

Astma

Astma is een aandoening van de ademhalingsorganen. Er zijn aanvallen van kortademigheid en benauwdheid met soms een piepend geluid. Mensen met astma hebben kwetsbare longen en luchtwegen. Zij zijn dan ook extra gevoelig voor rook en andere prikkelende stoffen. Rokende astmapatiënten hebben een grotere kans op COPD dan mensen die niet roken. Astma wordt behandeld met astma medicijnen. Informeer bij uw huisarts over de juiste behandeling bij astma en COPD.

Infecties en bronchitis

Patiënten met COPD hebben wat vaker dan anderen een infectie van de luchtwegen. Vaak wordt dat een bronchitis genoemd. Een bronchitis zorgt voor een plotselinge verergering van de klachten. Dat kan komen door een infectie met bacteriën maar is veel vaker het gevolg van een virus.

Iedereen die COPD heeft kent het, als u verkouden wordt, zijn de symptomen vaak veel erger. Soms gaat de verkoudheid over in bronchitis of “volzitten”. Veel mensen krijgen dan koorts en worden meer benauwd dan anders. Gelukkig gaat dit vaak na een week vanzelf weer over. Maar als de bronchitis ernstig is moet u naar de huisarts. Patiënten kunnen dit gelukkig zelf vaak goed inschatten. Ga in ieder geval naar de huisarts als u ‘s nachts door de benauwdheid niet meer kunt slapen. Afhankelijk van de situatie zal uw huisarts u medicijnen voorschrijven.

Longkanker

Roken veroorzaakt behalve COPD ook longkanker. Mensen met COPD die blijven doorroken ontwikkelen iets vaker dan rokers zonder COPD, longkanker. De klachten bij longkanker lijken soms een beetje op de klachten bij COPD: hoesten, sneller kortademig en uitputting. Het grote verschil is dat patiënten met longkanker vaker bloed ophoesten. Als u het idee heeft dat uw klachten zouden kunnen komen door longkanker neem dan direct contact op met de huisarts.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag