Wat is COPD?

Lees ook

COPD is een afkorting uit het Engels en staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit betekent Chronische Obstructieve Long Ziekte, een langdurige blijvende longziekte met vernauwing van de luchtwegen.

Klachten en verschijnselen bij COPD

De symptomen van COPD ontwikkelen zich geleidelijk. Mensen met beginnend COPD zijn sneller kortademig dan hun leeftijdsgenoten. Dit merkt u het eerst bij lichamelijke inspanning. Klachten over een ‘rokershoestje’ dat soms erg langdurig is, zijn veel gehoord. De benauwdheid gecombineerd met het hoesten zorgen ook nog eens voor langdurige vermoeidheid.

Na verloop van tijd worden de klachten bij COPD erger. Sommige mensen passen ongemerkt hun bezigheden aan bij hun verslechterende conditie. Ze houden op met traplopen of fietsen waardoor het lijkt alsof er minder klachten zijn. Vrijwel ongemerkt kunnen zij zo jarenlang hun ziekte COPD verborgen houden. Het gevolg is dat de conditie nog verder achteruit gaat en de situatie sneller verslechtert dan nodig is.

Bij COPD is het van groot belang dat u zelf zoveel mogelijk doet om te voorkomen dat de ziekte verergert en dat u leert zo goed mogelijk met COPD te leven.

Oorzaken van COPD

COPD is een ziekte die wordt veroorzaakt door een langdurige beschadiging van luchtwegen en longen. Vaak langer dan 20 jaar. Deze beschadiging komt meestal door een prikkeling die wordt veroorzaakt door roken. Roken is dan ook één van de belangrijkste oorzaken van COPD.

Het chronisch inademen van schadelijke stoffen zoals tabaksrook veroorzaakt een ontstekingsproces in de longen. Als deze ontsteking lang aanhoudt, kunnen mensen last krijgen van vervolgreacties. Denk aan verschijnselen zoals kortademigheid, benauwdheid en slijm ophoesten.

Bij sommige mensen komt COPD voor zonder dat ze ooit hebben gerookt. COPD kan namelijk ook veroorzaakt worden door langdurig contact met stoffige of giftige lucht, bijvoorbeeld door slechte ventilatie en bij slechte werkomstandigheden.

COPD en roken

Roken is voor niemand goed. Rokers en zeker rokers met COPD weten dat roken slecht is voor de gezondheid. Maar er zijn veel argumenten om toch niet te stoppen: “één sigaretje tussendoor kan toch geen kwaad…”,  “ik word er zo lekker rustig van..”, “…het verlicht mijn klachten”.

Maar als u COPD hebt of een andere chronische longaandoening zoals astma, is roken extra ongezond. Uw COPD kan snel erger worden door het roken. Het beste dat u kunt doen is direct te stoppen met roken. Meer informatie

COPD en uw stemming

COPD gaat niet meer over. Wanneer bij mensen met COPD de klachten toenemen en de conditie achteruitgaat, kan dit gevoelens van angst of boosheid oproepen. Verder speelt ook angst voor de toekomst mee. Soms slaat de stemming zo om, dat we kunnen spreken van een echte depressie. Het advies is dan naar uw huisarts te gaan. Probeer samen met de huisarts een plan op te stellen dat u weer erbovenop kan helpen. Meer informatie

COPD en bewegen

Bij mensen met COPD kost elke ademhaling energie. Dit leidt tot extra vermoeidheid en zorgt ervoor dat mensen met COPD de neiging hebben om lichamelijke inspanning te vermijden. Maar juist dan gaat de lichamelijke conditie steeds verder achteruit. Vaak veel verder dan bij de ernst van de ziekte past. Meer bewegen maakt minder ziek. Maak een programma voor uzelf om dagelijks te bewegen. Meer informatie

COPD en uw gewicht

Patiënten met COPD kunnen net als alle andere mensen te licht zijn of een normaal gewicht hebben of te zwaar zijn. Als u een normaal gewicht heeft probeer dat dan zo te houden, eet gezond en blijf zoveel mogelijk bewegen. Als u te veel weegt zou u eens kunnen proberen wat dieet adviezen te volgen. Als u een te laag gewicht heeft, kan dit een teken zijn dat uw lichaam veel energie nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u rookt en u ernstig COPD heeft. Overleg de situatie met uw arts. Meer informatie

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag